`
 

Ønsker du et større fortælleprojekt i en kommune, en region, en skole, et børnehus, et bibliotek et museum eller i en anden sammenhæng, som styrker den mundtlige fortælling hos jer, så bidrager Anette Jahn gerne som fortællekonsulent. Det kan også være, I ønsker råd til, hvordan I kunne indrette et fortællerum og opbygge gode rammer for fortælling. Hun deltager gerne både i idéudvikling og udførelse.

Vi hjælper også gerne lokale fortællegrupper i gang på et bibliotek, et børnehus eller en kommune. Og vi kommer gerne igen på opfølgende besøg for at holde inspirationen i gang. Vi har hjulpet fortællegrupper i gang på fx Thurø, Odense og Frederiksberg. Herunder kan du læse eksempler på fortælleprojekter.

 
 

Forløb der styrker fortællingen i din institution

Dette forløb lavede vi for Kulturregion Fyns 10 kommuner tilbage i 2008 og har siden lavet det for andre kommuner eller børnehuse. Her får I besøg i jeres egen institution af fortællekonsulent Anette Jahn, og alle bliver involveret. Fortælleren er på besøg i 2 dage samt et fyraftensmøde for personalet.

Den første dag fortæller hun for hele institutionens børn og voksne, måske delt op i to forestillinger. Efter frokost arbejder I selv videre med simple billedkunstopgaver ud fra forestillingen. Anden dag deltager en børnegruppe på 20 børn og tre voksne i dramaworkshop med fortælleren, igen ud fra forestillingen. Og efter frokost samles de tre voksne med fortælleren og samtaler om forløbet, hvordan det virkede på børnene og hvilke eventyrmetoder, der var i spil. De voksne vælger sig et nyt eventyr, som de selv vil arbejde med, og sammen skaber vi en inspirationsbank med idéer til, hvordan de kan opbygge et eventyrværksted på stuen.

Efterfølgende går I i gang med at skabe jeres eget eventyrværksted. Efter et par måneder kommer fortælleren på besøg igen på et personalemøde: Hvordan gik gruppens fortælleforløb og hvilke erfaringer vil de dele med resten af personalegruppen? Nu leder fortællekonsulenten en proces, hvor I skaber idéer til et fælles projekt for hele huset ud fra et nyt eventyr, hvor så mange lærerplanstemaer og kompetencer i personalegruppen som muligt aktiveres.

Pris Fortælleforløb: 16.000 kr. + transport efter statens kilometertakst.

I kan oveni bestille et arrangement for forældregruppen omkring eventyr, højtlæsning og fortælling for førskolebørn (5000 kr. + transport).

Spred fortælleglæde, Børneringen – fortælleprojekt for 90 børnehuse 2016-19

I 2016 fejrede paraplyorganisationen Børneringen deres 75 års jubilæum med et fortælleprojekt i samarbejde med Måle Fortælleteater. Vi startede op med en fælles workshop for alle husenes ledere, hvor de fik afprøvet projektets gave til alle husene, nemlig en specielt produceret fortælleæske af Anette Jahn og billedkunstner Susse Volander. Æsken havde 13 fortælleplader, hvor projektets eventyr blev fortalt på den ene side og illustreret på den anden side. Fortælleæskerne var således et redskab til at lære at fortælle uden brug af bog.

150 pædagoger fra husene har siden 2016 været på Fortælleworkshop trin 1 med Anette Jahn. Trin 1 bestod af to kursusdage med tre ugers imellem, hvor pædagoger og medhjælpere skabte deres egne eventyrværksteder ude i husene. Mange huse fik også besøg af Måle Fortælleteaters fortælleforestilling Prinsessen og skrubtudsen. Og i 2018 fik alle huse Anette Jahns bog i julegave: Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn. I 2019 får de sidste mulighed for at tage Fortællekursus Trin 2 med fokus på eventyrfortælling og egne fortællinger, som gør dem til Fortælleambassadører.

Pædagogernes egen fortællefestival på biblioteket

Sammen med bibliotekerne i Fåborg-Midtfyns kommune har vi i fire år været med til at skabe Verdens mindste fortællefestival, hvor pædagogerne hvert år kommer på 1-2 dages inspirationskursus med Anette Jahn. Og i løbet af den samme uge besøger pædagogerne så hinandens institutioner. De deltagende institutioner trækker lod om at få besøg af en professionel fortælleforestilling.

Og sammen med Svendborg bibliotek har vi i syv år skabt Pædagogernes egen fortællefestival. Her er pædagogerne ligeledes på fortælleworkshop, og så fortæller de selv for kommunes institutioner på bibliotekerne og byens museer. Et år holdt vi workshoppen på Fattiggården, og pædagogerne overraskede sig selv ved at skabe små fattiggårdsfortællinger i børnehøjde, som de senere brugte under festivalen. Et andet år holdt vi workshoppen på byens kunstmuseum, hvor pædagogerne skabte små fortællinger, der knyttede sig til et bestemt udstillet billede eller skulptur.

Både i Fåborg-Midtfyn og i Svendborg oplever pædagogerne, at den mundtlige fortælling er blevet styrket i dagligdagen ude i børnehusene, og pædagogerne fortæller, at deres identitet som fortællende pædagoger er vokset markant. Vi hjælper det gerne i gang på jeres bibliotek.

Fortælleforløb for en klynge børnehuse

I Svendborg skulle syv børnehuse lægges sammen med samme ledelse. I den proces valgte de at lave et fælles fortælleprojekt med Måle Fortælleteater.

Det blev indledt med en fælles personaleworkshop omkring projektets eventyr, Askepot. Så fik alle huse på skift besøg af forestillingen ”Askepots hvide due” og gik i gang med at lave deres versioner af Askepots sko. Samtidigt fulgte to pædagoger fra hvert hus et workshopforløb over fem gange, hvor de selv øvede sig på at fortælle og finde på ideer til et eventyrværksted i eget hus.

Bedsteforældre i hvert hus syede teaterkostumer til børnene, og elever fra den lokale teaterhøjskole Oure var på workshop hos Anette Jahn og tog derefter på cykel rundt og lavede dramaværksted med børnene ud fra Måle Fortælleteaters forestilling. Fælles afslutningsfest, hvor vi fejrede Askepot og prinsens bryllupsfest, og hvor alle husene udstillede deres Askepot-sko.

 

Det siger folk…

Anette Jahn har været kvinden bag det storstilede fortælleprojekt ”Spred fortælleglæde” i Børneringens daginstitutioner, hvor op mod 160 pædagoger og medhjælpere har gennemført fortællekurser. Sammen har vi udviklet ideen om en fortælleæske, som bliver aktivt brugt i alle vores institutioner. Anette har med sit helt enestående engagement inviteret alle ind i sit dragende fortælleunivers. Hun er en formidabel formidler og underviser, der formår at tænde deltagernes fortælleglæde, samt give dem kompetencer og lyst til at få fortællingen ind i den pædagogiske hverdag. Vi kan på vegne af de mange hundrede børn, der har haft smittende, legende og fortryllende oplevelser med deres fortællepædagoger anbefale Anette Jahn på det varmeste.
— Marie Dahl, organisationskonsulent i paraplyorganisationen Børneringen

Vil du vide mere? Så kontakt os.

Navn *
Navn