`

Anette Jahn har samarbejdet med en række museer, bl.a. Nationalmuseet, H. C. Andersens Museum og Johannes Larsen museet. Fx på Danmarks forsorgsmuseum skabte pædagoger i børnehøjde fattiggårdshistorier fra gamle dage. De fik hver udleveret et identitetskort på en tidligere ansat, et følelseskort og en museumsgenstand, og ud fra dette blev de guidet til at skabe en kort fortælling, som de på nogle efterfølgende museumsdage fortalte for egne og andres børnegrupper.


Det siger folk…

I 2016 havde Nationalmuseet den glæde at samarbejde med Måle Fortælleteater i eventet “Stemmer fra stenalderen”. I vores oldtidsudstilling oplevede 3-4. klassere Anette Jahn performe “Hårfagers stemme”, og de fik desuden et forløb om stenalderen i udstillingen med én af museets undervisere.

Det var interessant at se, hvordan vores undervisningszone i udstillingen fungerede som fortællerum, et potentiale jeg ikke tidligere har benyttet mig af. Det var ligeledes interessant at opleve hvordan Anettes fortælling kunne tilføre museumsgenstandene nyt liv. Den personlige fortælling bandt pludseligt genstande sammen i et narrativ, genstande som ellers var adskilt af tid og rum. Kombinationen af undervisningsforløb og dramatisering gav eleverne et højere udbytte af besøget i Danmarks Oldtid.
— Marlene Kramm, Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Nationalmuseet
Østfyns Museer har igennem flere år haft en række samarbejder med Anette Jahn. De er alle forløbet meget vellykkede, ja succesfulde, i kraft af Anette Jahns seriøse tilgang til stoffet og store formidlingsmæssige kapacitet. Specielt vil jeg gerne fremhæve Anettes evne til at udnytte ”stedets magi” – som ballast for den historiske fortælling, og hendes umiddelbare evne til at indgå i dialog med fag-personalet på museet (hendes egen akademiske baggrund giver vel noget af forklaringen herpå). Kort sagt kan jeg trygt anbefale Anette til formidlingsprojekter vedr. vores fælles kulturarv i bred forstand. Ja jeg tør endog love deltagerne en inspirerende oplevelse.
— Erland Porsmose, Museumsdirektør, Østfyns Museer
Formidlingsprojektet med Måle Fortælleteater var dage med meget stærke forløb, hvor både Fattiggårdens historier og elevernes egne refleksioner og erfaringer blev forenet i fortællingen som kunstnerisk udtryk. Eleverne var vældig engagerede, og lærerne understregede deres store tilfredshed med forløbet, som var af en sjælden høj kvalitet. Anette Jahns kombination af kulturhistorie og fortælling styrkede og redefinerede i særlig grad Forsorgsmuseets formidling overfor børn.
Samarbejdet med Anette Jahn var inspirerende, gnidningsfrit, motiverende og gav museets egne fagfolk idéer til nye vinkler, emner og formidlingsgreb, som fremadrettet bruges til at styrke Forsorgsmuseets formidling.
— Sarah Smed, 
Museumsinspektør, 
Danmarks Forsorgsmuseum
På H. C. Andersens Museum har vi haft fornøjelsen af at arrangere en række fortælleworkshops med Anette Jahn i H.C. Andersens Barndomshjem rettet mod indskolingen. Anette Jahn er en yderst levende fortæller, der hele tiden arbejder med et nedbryde skellet mellem performer og publikum. Her bliver alle taget med i et fælles rum, som Jahn effektivt skaber med sproget og fortællingen som omdrejningspunkt. Både børn og lærere gik opløftet fra hendes workshops med mere smag på fortællingens kunst og på H. C. Andersen. Jeg vil gerne samarbejde med Anette Jahn om fremtidige projekter.
— Henrik Lübker,
 Museumsinspektør, ph.d.
Formidling, Odense Bys Museer