`

Marsk Stigs begravelse i Stubberup kirke

Inddragelse af lokalbefolkningen

Manuskriptet til denne middelalderfortælling blev til i 2010 ved at Anette Jahn gik rundt i lokalområdet og inviterede sig selv på kaffe for at lytte til de ældres forskellige versioner af det lokale sagn. Ligesom hun fabulerede sammen med museumsinspektøren for Nyborg Slot, Janus Møller Jensen, og fik styr på den historiske kontekst. Instruktøren Peter Kunz var også involveret helt fra manuskriptskrivningen.

I 5 uger arbejdede vi nu på at sætte musikfortællingen op: Instruktøren Peter Kunz, den elektroniske musiker Thomas Finsrud og Anette Jahn. I den tid fik vi ofte besøg i kirken af de lokale. De sad på kirkebænken og lyttede lidt med, og flere gange oplevede vi, at folk mente, vi havde misforstået et og andet. Og så var vi nødt til at ændre i manuskriptet igen.

Denne tidlige inddragelse af de lokale gjorde naturligvis, at interessen var stor, da vi holdt åbne forestillinger. Kirken kunne kun rumme 240 personer, og den søndag eftermiddag, hvor vi inviterede til åben forestilling, måtte kirketjeneren sende mere end 60 skuffede folk hjem. Vi måtte lave flere åbne forestillinger.

Vi lavede eksklusivforestillinger for ældreforeninger, og efter disse forestillinger satte vi samtale i gang med publikum omkring sagnet. Da folk ikke havde fortalt Anette Jahn den samme version, udviklede det sig til livlige diskussioner om forestillingens mange valg.

Marsk Stigs begravelse i Stubberup kirke
4971fceffa.jpg
Marsk Stigs begravelse i Stubberup kirke
Marsk Stigs begravelse i Stubberup kirke

Forestilling og besøg på Nyborg slot

Forestillingen blev spillet 44 gange i Stubberup kirke i løbet af efteråret 2010. 36 skoleklasser (4. – 6- klassetrin) var bagefter på rundvisning på Nyborg Slot, hvor Marsk Stig blev dømt for mordet på kong Erik Klipping og gjort fredløs. Der var tilknyttet et undervisningsmateriale udarbejdet af Østfyns museer. Og offentligheden fik også mulighed for at opleve forestillingen på Nyborg slot og opleve ånderne efter Marsk Stig og hans mænd ridende på hesterygge på slotspladsen. Aftenen blev afrundet med historisk foredrag om Marsk Stig og Nyborg slot v/ museumsinspektør Janus Møller Jensen.

Vi inddrog også lokalbefolkningen ved at afholde en munter historisk småkagekonkurrence sponsoreret af de lokale bagere og afholdt til et sommerarrangement i Måle fortælleteater. Østfyns Museer udgjorde dommerpanelet sammen med de lokale bagere. Vindersmåkagen fik navnet ”Den ægte Holmer” og blev senere bagt af bagerne i massevis, så alle publikummer smagte på forestillingen med ”En Ægte Holmer”.

Integration

Der indgik et integrationsprojekt mellem venskabsklasser fra landet og fra Vollsmose bydel, som endte med en kulturaften og udstilling på Vollsmose Kulturhus. Her arbejdede børnene også med billedkunstneren Jens Bohr.

Støtte

Vi blev støttet med samlet 550.000 kr. af Kulturministeriet, Kunstrådet, Ole Kirks Fond, Stubberup Menighedsråd, Alfred og Inger Hansens fond, Aslaug og Carl Friis Fond, Kerteminde og Nyborg kommuner, Nyborg Slot og Vollsmose Kulturhus.

Fra lærernes evalueringsskemaer:

# ”Oplevelsen i kirken vil stå i skarp erindring hos mange børn og voksne”.

# ”Historiske stof blev levendegjort”.

# ”Flot sammenhæng mellem fortælleforestillingen og Nyborg Slot”.

# ”Dejligt at elever og voksne mødte engagerede voksne overalt, som kunne smitte med deres begejstring”.

# ”Levende undervisning på de historiske steder virker stærkt”.

# ”Godt at det hele var kædet nøje sammen, og at vi som lærere blev klædt på til at gøre eleverne velforberedte, inden vi ankom, og til at efterbearbejde, så oplevelsen virkelig blev siddende i dem og omsat til historisk viden om middelalderen”.

# ”Eleverne blev så tændt, også dem jeg ikke havde forventet det for, og flere elever har taget deres familier med til de åbne forestillinger”.

# ”Fantastisk engagement bag projektet”.


Kontakt os og få mere information

Navn *
Navn