Fra forestillingen Marsk Stigs begravelse I Stubberup Kirke

Fynske sagn fortalt ind i nutiden

I finalen om Den Fynske Kulturpris 2013

I 2012 blev Måle Fortælleteater først indstillet af Kerteminde kommune til Den Fynske Kulturpris 2013 med vores projekt: ”Fynske sagn fortalt ind i nutiden 2: Ravperlen fra Mårhøj Gravhøj”. Siden blev vi sammen med 4 andre udvalgt blandt de 20 indstillede til at gå videre til finalen. Videre kom vi ikke, men vi glædede os over hæderen.

Konceptet

Måle Fortælleteater har i 2010 og 11 skabt hver sin site specific fortælleforestilling, som så er blevet brugt på forskellig vis. Forestillingen har været det centrale, som et projekt så er blevet bredt ud fra.

Det primære formål har således været at skabe gode fortælleoplevelser, men projekterne har også formidlet historisk viden og samtidig refleksion gennem museumsbesøg og vores tværfaglige undervisningsmateriale til fagene historie, dansk, kristendom og billedkunst. Ligesom vi har skabt en ramme for integration.

Vi har formidlet lokale, kulturhistoriske fortællinger i et nutidigt udtryk og derigennem styrket den lokale identitet og kulturelle tilknytning.

Vi har arbejdet tæt sammen med, Østfyns Museer, Kulturregion Fyn, Kerteminde og Nyborg kommuner og skolerne i Kerteminde, Nyborg og Vollsmose bydel. Projekterne har rettet sig mod skoleelever, ældreforeninger og borgerne mere bredt. Og en af dogmerne har været, at historien skulle formildes på den location, hvor den er foregået.

 

Læs mere om Fynske sagn fortalt ind i nutiden 1: Marsk Stigs begravelse i Stubberup kirke

Læs mere om Fynske sagn fortalt ind i nutiden 2: Ravperlen fra Mårhøj Gravhøj

Fynske sagn fortalt ind i nutiden

I 2011 spillede vi forestillingen Ravperlen fra Mårhøj Gravhøj 43 gange for bl.a. skolebørn.

Læs mere

Hårfagers stemme - En stenalderfortælling

I samarbejde med Kulturregion Fyn har Anette Jahn lavet en ”Fynske sagn fortalt ind i nutiden 3”. Inspireret af længere samtaler med lokale arkæologer har hun forfattet en ny fortælling ud fra de rige stenalderfund, der er gjort i Hulbjerg jættestue på Sydlangeland. Her er bla. fundet et trepaneret kranium. Dvs at manden har fået foretaget en operation i hjernen, og man kan se, at han har overlevet operationen 6 år efter. Her er også fundet en hundetand, der har hængt i en lædersnor samt en helt intakt lerkrukke dekoreret med to store forfædreøjne. Det er der kommet en ny fortælling ud af: Hårfagers stemme.

I 2014 sendte Kulturregion Fyn fortællingen ud på CD til alle fynske skoler sammen med det tilknyttede undervisningsmateriale til fagene historie, dansk og kristendom, som historikeren Pia Sigmund også har bidraget til. Vi søger nu støtte til at producere fortællingen som forestilling, der kan turnere på skoler i hele landet.